Witam na moim blogu // Welocome to my blog// Czytaj na stronie o żywności modyfikowanej - GMO, podłe działania koncernów produkujących GMO, pozwalają nam kojarzyć te firmy z opryskami na niebie!!! //

poniedziałek, 10 października 2011

Wpływ tlenku glinu i tlenku siarki na organizmy wodne oraz rośliny

W poprzednim poście umieściłam artykuł o szkodliwości tlenku glinu na organizm człowieka. Dzisiaj wpływ tlenku siarki na zdrowie człowieka oraz tlenku glinu na organizmy wodne oraz rośliny.


Trimethylaluminum jako dodatek do paliwa lotniczego (TMA)

latimesblogs.latimes.com
Toksyczne działanie glinu na organizmy wodne
W przypadku ryb za najbardziej toksyczne formy glinu przyjmuje się Al(OH)2+ oraz Al(OH)2+, które mogą wnikać do organizmów ryb poprzez skrzela, gdzie kumulują się w bardzo dużych ilościach.
Formy te charakteryzuje zdolność łatwego przenikania przez błony komórkowe, w których obniżają aktywność wielu enzymów, a poprzez polimeryzację osadzają się na skrzelach, blokując w ten sposób procesy wymiany jonowej i oddychanie u ryb.

latimesblogs.latimes.com
W wyniku braku wymiany jonowej w skrzelach następuje spadek poziomu NaCl we krwi i związane z tym zaburzenia osmotyczne oraz obniżenie aktywności niektórych enzymów. Mechanizm ten jest prawdopodobnie głównym powodem śnięcia ryb przy niskim odczynie pH (pH=4,0-4,5) i wysokim stężeniu glinu. W przypadku wzrostu odczynu pH powyżej 6,0 i wysokiego stężenia glinu zaburzenia jonowe nie występują, a efekt śnięcia ryb jest wynikiem wytwarzania dużej ilości śluzu na skrzelach.

agatka.picturepush.com
Toksyczne działanie glinu na rośliny
Glin jest powszechnym składnikiem roślin, przypuszczalnie niezbędnym dla roślin i jednocześnie szkodliwym, kiedy występuje w nadmiarze. Jego zawartość w roślinach zależy od: miejsca występowania, gatunku, odmiany oraz części rośliny i stadium jej rozwoju.

Koncentracja glinu w tkankach roślinnych wzrasta wraz z ich dojrzewaniem i starzeniem się. Biochemiczne właściwości glinu (toksyczność) uzależnione są od formy, w jakiej występuje, a mechanizmy jego działania zależne są od zakresu tolerancji danej rośliny na jego stężenie.
Jednym z pierwszych symptomów toksycznego działania glinu na rośliny są zmiany w morfologii systemu korzeniowego. Skutkiem tego jest znaczne zahamowanie rozwoju korzenia, spadek przyrostu masy roślinnej, zaś w skrajnych przypadkach zanik danego gatunku.

agatka.picturepush.com
Ponadto szkodliwe działanie glinu objawia się poprzez zaburzenia w pobieraniu i transporcie przez rośliny składników pokarmowych oraz na zaburzeniu właściwej proporcji kationów i anionów w procesie wymiany jonowej. Jony glinu w postaci Al3+ blokują pobieranie jonów Ca2+ przez ściany komórkowe roślin, a także mogą tworzyć nierozpuszczalne związki kompleksowe z jonami fosforanowymi pobranymi z gleby, przyczyniając się w ten sposób do powstawania deficytu przyswajalnego fosforu.

Poza tym glin ma szkodliwy wpływ na błony komórkowe, podział komórek i syntezę DNA oraz narusza mechanizmy regulujące transport jonów, odbywający się przy wykorzystaniu
energii dostarczonej przez ATP. Należy podkreślić, że selektywność i preferencje w pobieraniu glinu przez rośliny oraz mechanizmy ich tolerancji na jego toksyczne działanie są ściśle związane z ich metabolizmem. Zarówno w przypadku nadmiaru, jak i niedoboru glinu zakłóceniu ulec mogą procesy fizjologiczne roślin.

Tlenek siarki (ze spalania paliw zasiarczonych w samolotach)

agatka.picturepush.com
Wprowadzone do atmosfery, np. tlenki siarki czy tlenki azotu pod wpływem pary wodnej zawartej w powietrzu, mgły czy deszczu tworzą kwasy, które opadają na ziemię razem z deszczem jako tzw. kwaśne opady. Powodują one między innymi zakwaszenie wód powierzchniowych, jony NO3- gromadzą się w wodach i powodują zakwity glonów, natomiast jony SO42- są mobilne i powodują odpływ Ca2+ i Mg2+ z wód i kompleksu sorpcyjnego gleby, dając w efekcie zwiększenie ilości H+ i Al3+.  Kwaśne deszcze powodują w konsekwencji zakwaszenie wód w zbiornikach wodnych, co niekorzystnie wpływa na florę i faunę. W wodzie o pH około 5,4 przestają się rozmnażać ryby.

Nadmierne zakwaszenie wód jezior skutkuje w końcowym etapie nawet zamieraniem w nich życia organicznego. Kwaśne deszcze są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Takim bezpośrednim zagrożeniem dla nas są przedostające się do atmosfery aerozole kwasu siarkowego - H2SO4 - które stanowią przyczynę pojawiania się rozmaitych schorzeń układu oddechowego.

agatka.picturepush.com
Kwaśne deszcze niszczą rośliny, uszkadzają ich korzenie i uniemożliwiają prawidłowy wzrost. Osłabiają odporność drzew na szkodniki i choroby, co jest przyczyną masowego usychania lasów. Szczególnie narażone na zniszczenie przez kwaśne opady są lasy iglaste. W lasach sosna pospolita, należąca do roślin bardzo wrażliwych, nie może egzystować już przy stężeniach 0,1 ppm SO2 w powietrzu.

Spośród elementów kwaśnych deszczy bezpośrednio działające na człowieka i jednocześnie  najbardziej szkodliwe są jony metali ciężkich i azotanowce. Metale łączą się z grupami tiolowymi białek, co powoduje zapadanie na groźne choroby, np.

Al. - a) encefalopatia (dializacyjna) – wywoływana jest nadmierną absorpcją glinu na skutek upośledzenia jego wydalania spowodowanego nieprawidłowym funkcjonowaniem nerek,
b) demencja starcza typu alzheimerowskiego (łac. seniele dementia) – etiologia tej choroby związana jest z kumulacją glinu w centralnym układzie nerwowym,
c) osteomalacja – choroba związana z doustnym podawaniem Al(OH)3 i kumulacją glinu w układzie kostnym.

Pb - schizofrenia i pewne nowotwory,

Cd - zanik mięśni, nadciśnienie i nowotwory gruczołów rozrodczych,

Ni, Cr i Co - nowotwory,

Cu – trwałe uszkodzenie wątroby i  nerek oraz naczyń włosowatych,

Zn - leukocytoza, kaszel, uczucie wyczerpania.

Azotany(III) powodują ryzyko zachorowań na methemoglobinemię, prowadzą do porażenia obwodowych naczyń krwionośnych i powodują spadek ciśnienia tętniczego krwi.

10-10-2011 godz 07:30
 Zatrucia kwaśnymi deszczami pojawiają się drogą oddechową i przez skórę. Wielce niebezpieczne są zatrucia przez drogę oddechową, gdyż większe cząsteczki trujących pierwiastków zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, przedostają się dalej przez powierzchnię pęcherzyków płucnych, następnie bezpośrednio trafiają do krwi, nie przechodząc przez  wątrobę, gdzie mógłby zadziałać na nie mechanizm detoksykacji. Substancje szkodliwe stałe ulegają procesowi - fagocytozie i tak samo bezpośrednio przenikają do krwiobiegu krwi.

10-10-2011 godz 07:00
25-09-2011

10-10-2011 godz 07:20
10-10-2011 godz 07:25

 
Nawet wtedy, gdy związki glinu czy siarki nie zostaną rozprowadzone bezpośrednio nad regionem Polski, nie możemy liczyć na to, że na nas nie spadną, przemieszczą się z innych regionów.

Rozprowadzone związki siarki nad Morzem Północnym i pod kołem podbiegunowym przesuwają się w stronę Polski.


źródła:
Fragmenty artykułu - laboratorium.elamed.pl, oraz bryk.pl, latimesblogs.latimes.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim skomentujesz, zapoznaj się z regulaminem