Witam na moim blogu // Welocome to my blog// Czytaj na stronie o żywności modyfikowanej - GMO, podłe działania koncernów produkujących GMO, pozwalają nam kojarzyć te firmy z opryskami na niebie!!! //

niedziela, 9 stycznia 2011

Co się dzieje ze zwierzętami na naszej planecie?

Żeby zrozumieć co dzieje się ze zwierzętami na naszej planecie musimy ponownie przeczytać artykuły z 2010 roku o katastrofie ekologicznej w zatoce meksykańskiej. Musimy także przemyśleć swoje postępowanie w stosunku do Matki Ziemi i do nas samych.


NIE MOŻNA O TYM ZAPOMNIEĆ !!!

Katastrofa ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej.

Katasrofa ekologiczna doprowadziła do zatrucia wód Zatoki Meksykańskiej, stworzyła zagrożenie skażenia wszystkich wód planety, prądy morskie mogły przejąć skażoną ropą wodę i rozprowadzić ją po całej hydrosferze. W ubiegłym roku ukazywały się koszmarne zdjęcia cierpiących i pomordowanych zwierząt i pisano o nieodwracalnych konsekwencjach katastrofy ekologicznej, którą moglismy oglądać jedynie na ekranach mediów alternatywnych.

Mnożyły się raporty o zatruciach oparami ropy oraz chemikaliami, rozpylanymi przez BP. Nikt nie ma już złudzeń, że jedyną funkcją rozpylania chemikaliów było ukrycie skali wycieku ropy. Powodowały one opadanie ropy poniżej lustra wody i utrudniały oszacowanie ilości ropy, która się wydostała do wody. Ale jednocześnie odparowały wraz parowaniem wód Zatoki i przeniosły się wraz z wiatrem w głąb lądu. Wiadomo więc, że mamy tam do czynienia z toksycznymi oparami ropy, chemikaliów (Corexit 9500) oraz metanu. Stężenie ich było na tyle duże, że każdy, kto pojawił się w rejonie tzw. strefy zero natychmiast odczuwał trudności z oddychaniem, łzawienie oczu i ból głowy. Dłuższe przebywanie skutkowało reakcjami alergicznymi skóry oraz objawami zatrucia pokarmowego. Te same objawy dotyczyły setek tysięcy ludzi mieszkających wzdłuż całego skażonego wybrzeża. Walczyli oni z objawami, które na początku przypominają objawy grypy, które potem przechodziły w stany zatrucia.

Trochę statystyki - ile czego wchłonęła Zatoka:

Corexit 9500 (chemiczny dyspersant rozsypywany przez BP) - ok. 7 milionów litrów
Kontrolowane spalania wydobywającego się metanu - 348 ognisk
Wyciek ropy - około 100 000 baryłek dziennie - co oznacza, że wyciek ropy, który miał miejsce przy katastrofie Exxon Valdez był 34 razy mniejszy, niż to, co wyciekło z odwiertu Macondo do dnia dzisiejszego. Warto pamiętać, że skutki tamtej katastrofy z 1989 roku są odczuwalne do dziś i że nikt z robotników, którzy brali udział w tamtej akcji ratunkowej nie dożył do dnia dzisiejszego.
Skażone zostało 572 mile (920 km) wybrzeża, w tym 328 mil Luizjany, 108 mil Mississippi, 67 mil Alabamy i 69 mil wybrzeża Florydy.

Corexit 9500 ekstremalnie toksyczny rozpylany przez BP nad zatoką meksykańską, wyparował do atmosfery i krąży z prądami. Tam gdzie się pojawi i opadnie z deszczem sieje śmierć.

Mapa apokalipsy zwierząt 2010-2011

Ludzie na ziemi muszą zweryfikować swoje postępowanie w stosunku do całego świata przyrody, nie możemy tylko grabić, musimy też coś dać w zamian.

źródła: http://www.schodamidonieba.pl
maps.google.com
http://iddd.de/

03-01-2010 Atlantyk wyrzuca na brzeg martwe ośmiornice
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8438477.stm
Masowa śmierć setek waleni, które zginęły u wybrzeży Nowej Zelandii w dniu 28, Grudnia 2010
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8432339.stm
Ptaki tym razem około 200 sztuk
http://www.yankton.net/articles/2011/01/18/community/doc4d350065ea41b714445859.txt
Znaleziono setki ciał martwych fok
http://news.sympatico.cbc.ca/local/nfld/hundreds_of_dead_seals_in_labrador/8a0967ab
Setki brązowych pelikanów na rzece St, Johns River
http://jacksonville.com/news/metro/2011-01-17/story/pelicans-turn-sick-dead-jacksonville-coast
200 martwych krów znalezionych na pastwiskach w pobliżu Stockton, w stanie California.
http://www.nydailynews.com/news/national/2011/01/16/2011-01-16_wisconsin_farmer_shocked_to_discover_200_dead_cows_officials_think_cattle_had_de.html
============================================================

Uważacie, że nas to nie dotyczy ?  Po tych zwierzątkach przyjdzie kolej na nas !!!  Niezapominajmy również o tym, że codziennie miliony ton różnych środków stosowanych jest na Ziemi i rozpylanych w powietrzu. 
To złe postępowanie z Ziemią za daleko zaszło.


Stosowana jest również przez ludzi nowoczesna technika przesyłania informacji WLAN (Wireless Local Area Network - bezprzewodowa lokalna sieć), technologia bezprzewodowa Wimax jest to ulepszona w zasięgu i szybkości wersja WLAN i najnowższa technologia która jest wprowadzana od roku 2010 system LTE (ang. Long Term Evolution) wyróżniający się zachowaniem dobrej komunikacji podczas ruchu - do 350 km/godz, zasięgiem stacji bazowej do 5 km oraz przepustowością do 150 MB/s.

Sieci WLAN (WiFi) są niebezpieczne, gdyż WLAN-Router promieniują pulsująco z częstotliwością 10 Hz - hertzów (10 impulsów na sekundę). 
8-12 hertzów to aktywność pulsowania fali mózgowych Alfa. Taka zbieżność powoduje poprzez zjawisko rezonansu zwiększoną absorpcję energii pól elektromagnetycznych i z tym zaburzenia pracy mózgu. Badania informatyków z Salzburga w roku 2008 udowodniły, że przerwy pomiędzy uderzeniami serca stają się krótsze pod wpływem WLAN. Pulsujące promieniowanie telefonów przenośnych DECT (telefony bezprzewodowe standardu DECT które promieniują dzień i noc, bez przerwy z pełną mocą) i urządzeń w sieci bezprzewodowej WLAN przenika najgrubsze betonowe ściany i cienkie kości czaszki. Szczególnie zagrożone są dzieci, starzy ludzie i inne grupy ryzyka.

Wyniki badań dotyczące pulsującego promieniowania:

1. Uszkodzenia genów (pęknięcia DNA).
2. Zakłócenia wymiany międzykomórkowej.
3. Oddziaływanie na Centralny Układ Nerwowyotwarcie bariery krew-mózg: bakterie, trucizny i obce substancje mogą wejść łatwiej z obiegu krwi do mózgu.
- zmiany w EEG, także podczas snu
- zmniejszenie się zdolności uczenia się
- obniżenie pamięci
4. Osłabienie systemu odpornościowego (immunologicznego).
5. Zmiany w układzie hormonalnym. Obniżenie się poziomu hormonu regulującego- melatoniny.
6. Podwyższenie ryzyka zachorowania na raka.
7. Skłonności do bezpłodności, zniekształcenie płodu i zakłócenia przebiegu ciąży.
8. Niewydolność krążenia.
9. Obniżenie sprawności umysłowych, dając spowolnienie.
10. Znaczne pogorszenie się uwagi i szybkości reakcji (ważne w ruchu ulicznym).

We Francji od 12 lipca 2010 jest zabronione w przedszkolach, szkołach podstawowych i wyżej używania telefonii komórkowej przez  dzieci, uczniów, a także przez nauczycieli i personel szkolny. Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz instalacji nadajników mikrofalowych (WLAN, WiFi, DECT, GSM, WiMax i najnowszego LTE, komunikujących falami elektromagnetycznymi w zakresie częstotliwości mikrofal)* na żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz zakaz instalacji WLAN (WiFi) w bibliotekach uniwerstytetu Sorbonne i dalszych.

W Kanadzie poza zakazem używania komórek w szkołach, zabroniono też budowy w pobliżu szkół stacji bazowych telefonii komórkowej. W Bawarii (Niemcy) Rząd Bawarski zaleca szkołom zrezygnować z WLAN, a w zamian tego instalować sieci komputerowe kablowe (LAN).

W Polsce przekaźniki stacji komórkowych  ustawia się na budynkach szkół, szpitali, urzędów i innych firm. Pracownicy pracujący w takich budynkach pod przekaźnikami, codziennie narażani są na szkodliwe działanie tych fal. Stawia się je również w zbyt bliskich odległościach od budynków mieszkalnych. Tylko protesty ludności częściowo powstrzymują tych szalenców od ustawiania przekaźników gdzie popadnie. Normy są przekłamywane określają doraźne promieniowanie przekaźnika, brak oceny potencjalnych szkodliwych długofalowych skutków częstotliwości radiowych wykorzystywanych przez telefonię komórkową. Niejednokrotnie na budynku umieszczone są przekaźniki dwóch operatorów. Promieniowanie wówczas jest podwojone.   

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (2008/2211(INI)


Tylko kilka pkt tej rezolucji: 
"2. wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania; wzywa do aktywnego prowadzenia badań w celu przeciwdziałania potencjalnym problemom zdrowotnym poprzez opracowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć pulsowanie i modulację amplitudy częstotliwości wykorzystywanych do transmisji; 

9. wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać, oraz do ich rozpowszechnienia w mediach.

14. ubolewa, że w wyniku systematycznego odkładania od 2006 r. wciąż nie opublikowano wniosków z międzynarodowego badania epidemiologicznego Interphone, którego celem jest stwierdzenie, czy istnieje związek między korzystaniem z telefonu komórkowego a niektórymi rodzajami raka, zwłaszcza guzami mózgu, nerwu słuchowego i ślinianki przyusznej; (Umieszanie masztów telefoni na budynkach - SZOK!!!!)

15. podkreśla w tym kontekście apel o ostrożność skierowany przez koordynatorkę badania Interphone Elisabeth Cardis, która na podstawie obecnej wiedzy zaleca dzieciom racjonalne korzystanie z telefonu komórkowego i preferowanie telefonu stacjonarnego;


23. potępia niektóre kampanie marketingowe operatorów telefonicznych, szczególnie agresywne w okresie świątecznym przed końcem roku i podczas innych specjalnych okazji, np. sprzedaż telefonów komórkowych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci czy też skierowane do nastolatków oferty abonamentów z „darmowymi minutami”;

28. wzywa państwa członkowskie do pójścia za przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby niepełnosprawne w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i równych szans;"

Warto jeszcze zadać jedno ważne pytanie:
Czy mamy pewność, że określone grupy ludzi nie stosują tej unowocześnionej spotęgowanej techniki jako broni przeciwko żywym organizmom ?  Przecież wystarczy zmienić zakres częstotliwości pulsowania fali !  

Zielonożółta plama na radarze Dopplera wygląda jak powstająca właśnie burza i pojawila sie na ekranie czterokrotnie pomiedzy godz. 21 31 grudnia 2010 r. a 1 nad ranem 1 stycznia 2011 r. Każde pojawienie się tego zjawiska trwało ok. 20 min. i powstawało dokładnie w tym samymym miejscu – nad miasteczkiem Beebe w stanie Arkansas. nowaatlantyda.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim skomentujesz, zapoznaj się z regulaminem