Witam na moim blogu // Welocome to my blog// Czytaj na stronie o żywności modyfikowanej - GMO, podłe działania koncernów produkujących GMO, pozwalają nam kojarzyć te firmy z opryskami na niebie!!! //

niedziela, 4 września 2011

Produkowanie chemtrails przez wzmacnianie paliwa lotniczego trimethylaluminum?

Chemtrails Produced by Aviation Fuel Laced With Trimethylaluminum?
beforeitsnews.com
Trimethylaluminum jako dodatek do paliwa lotniczego (TMA) jest zdolny do wytworzenia aerozoli tlenku glinu w postaci długich białych smug.

Wideo przedstawia ważną analizę, geoinżyniera David Kieth's, dotyczącą preferowanego użycia aluminium jako najskuteczniejszy związek rozpylany przez samoloty,  w celu zmniejszenia globalnego ocieplenia.


“The term "alumina" refers to aluminum oxide - the most dangerous form of the heavy metal to human and plant life.”
„Termin "tlenek glinu" odnosi się do aluminum oxide - najbardziej niebezpiecznych postaci metali ciężkich dla życia człowieka i roślin.”

Ważne jest, aby wprowadzić podział między picie napojów gazowych z puszek pokrytych lub zrobionych z aluminium, od nieskończenie większego ryzyka dla zdrowia, jakie stanowi spożywanie i wchłanianie tlenku glinu zawieszonego w atmosferze, a który opada z nieba w postaci aluminiowych aerozoli.

Staramy się wyjaśnić mechanizm powstawania aluminium w postaci TMA (trimetyloglin), który jest składnikiem paliwa lotniczego silników odrzutowych. Umieszczony w celu rozpylania aerozoli tlenku glinu.

To mogłoby wyjaśnić, jak wykonuje się rozpylanie bez szerokiego wykorzystania specjalnych "black ops" – lotnisk, gdzie tony związków glinu są potajemnie ładowane na samoloty "chemtrail" (samolotów cystern – rozpylaczy specjalnie do tego przystosowanych) . Zamiast tego wojsko i kontrahenci wypełniają zbiorniki wzbogaconym paliwem na wielu wojskowych, cywilnych a nawet prywatnych lotniskach. Pomimo tego, że paliwo lotnicze wymieszane z TMA nie jest paliwem konwencjonalnym JP-4, instalacja takich źródeł paliwa na lotniskach, może być łatwo znormalizowana na całym świecie. Oto dlaczego:

W 2010 roku geoinżynier David Keith zawarł kontrakt z firmą produkującą samoloty Aurora Flight Sciences (AFS) na wykonanie analizy kosztów dla geoinżynierii bazującej na modelu rozpylania TMA. AFS ustalił, że Boeing 747 będzie najbardziej efektywnym samolotem do tego typu, ponieważ około pół światowego transportu ładunków jest obecnie dokonywanych przez ten typ samolotu.

Temperatura topnienia aluminium wynosi 660 stopni C, podczas gdy w komorze spalania w silniku Boeing 747 sięga ona ponad 1800 stopni C. Ta kombinacja powoduje, że aluminium odparowuje (paruje) na zapłonie i wydostaje się z silnika jako spaliny. Odparowane aluminium jest przezroczyste i nie jest od razu widoczne jako biała smuga ze względu na brak tlenu, który jest potrzebny aby powstał tlenek glinu. Obserwatorzy są zmyleni tym, że prawdziwy chemtrail udaje wyglądem normalną smugę pary. Potem, kiedy smuga tlenku glinu w końcu staje się biała i ciągnie się kilometrami po niebie, liczni agenci dezinformatorzy twierdzą, że te smugi nie są chemtrails.

Z rekordową ilością 1 miliona tajnych pozwoleń/zezwoleń dołączonych do programów wojskowych w 2011r., możliwość, że społeczeństwo padło ofiarą naukowej dezinformacji w mainstreamowych mediach wzrosła. Od kiedy pozwolenia środków bezpieczeństwa działają jako knebel (gag order*) dla uczciwych i wykwalifikowanych ekspertów, dezinformatorzy mają więcej władzy niż kiedykolwiek, aby przekonywać opinię publiczną, że niebo w kratkę to tylko parę trwałych smug.
*gag order – prawo ograniczające swobodę wypowiedzi w sprawie wciąż rozpatrywanej przez sąd.
Source Source Source

W celu uniknięcia rozpylania chemtrails podczas lądowania, startowania i na niskich wysokościach, w ładowni samolotu musi być zainstalowany, drugi mniejszy zbiornik paliwa. Obliczona wielkość dla drugiego zbiornika łatwo mieści się w możliwościach transportowych Boeing 747.

Drugi segment video to moje osobiste obserwacje odrzutowca, nad obszarem Alachua County, Fl . To video potwierdza moją analizę zrobioną w pierwszym video. EnergySupply2008.

Co to jest trimetyloglin?
Jest to związek chemiczny o wzorze Al2(CH3)6, w skrócie Al2Me6, (AlMe3)2 lub TMA. To piroforyczna, bezbarwna ciecz jest przemysłowym związkiem glinoorganicznym
Source Source
TMA - substancja piroforyczna – powodująca samozapłon w kontakcie z tlenem z powietrza, np. wodorek sodu, glinowodorek litu.
TMA – jest kombinacją węglowodorów podobną do benzyny. 
TMA – umieszczane jest w rakietach pogodowych, po wystrzeleniu tworzą białą smugę, pomaga to naukowcom określić kierunek wiatru na różnych wysokościach nad ziemią.
TMA - rozkłada się do dwutlenku węgla, tlenku węgla i pyłu tlenku glinu (nanocząstek).

Przypadki użycia aerozoli z TMA w innych obserwowanych zjawiskach atmosferycznych związanych z geoinżynierią.

Jeżeli  TMA zostało uznane za podstawowy związek stosowany w geoinżynierii, jego użycie w atmosferze niekoniecznie musi być ograniczone do generowania aerozoli przez ciąg silników odrzutowych. Faktycznie, częstotliwość rozprowadzania sztucznych chmur zwiększyła się w ostatnich latach. Te "nowe" sztuczne chmury pojawiają się amorficzne, nie pozostawiając smug i wyglądają bardziej jak "wata cukrowa".  Nawet wtedy, gdy rozmieszczenie chmur, udokumentowane jest przez obrazy satelitarne i sugerują użycie samolotów, aerosole wydają się być zrzucane do atmosfery a nie rozpylane.

Te ukryte „zrzuty” sugerują, że pewne partie aluminium zostały zmodyfikowane na wniosek agencji wykonujących, niepowiązane, ściśle tajne, biologiczne, chemiczne, kombinacje, w celu eksperymentów zbrojeniowych w atmosferze, dodając do tego kontynuowanie rządowej polityki (non-disclasure) nie ujawniania podstawowych programów geoinżynierii. Mimo to, zrzuty są tak oczywiste i widoczne na niebie, obecne także w deszczówce. (rainwater tests)  Sourse
Z lewej - chemtrails z widocznymi "Thumbprints" przebarwieniami polaryzacyjnymi, które się pojawiają pod wpływem pola elektromagnetycznego. (drugie zdjęcie chemtrails nad Polską)

TMA jest także używany w produkcji półprzewodników, aby powstała cienka warstwa dielektryków o wysokiej wartości high-k (wartość K –oznacza dielektryczną stała, czyli zdolność materiału do koncentracji pola elektrycznego) taka jak Al2O3 poprzez proces osadzania z fazy gazowej lub atomiczne naniesienie warstwy.

TMA jako półprzewodnik Sourse

TMA jest preferowanym metaloorganicznym źródłem w (MOVPE) – techniczne osadzania warstw na powierzchni materiałów poprzez zastosowanie związków metaloorganicznych w formie gazowej. W fazie gazowej epitaksji, używa się TMA aby uzyskać zawierające aluminium półprzewodniki złożone takie jak: AlAs, AlN, AlP, AlSb, AlGaAs, AlInGaAs, AlInGaP, AlGaN, AlInGaN, AlInGaNP etc. Kryteria dla jakości TMA koncentrują się na:
a) zanieczyszczenia, b) utlenione i organicznie zanieczyszczenia.

Półprzewodnik klasy TMA Sourse
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co to jest półprzewodnik złożony? Sourse

Jest to półprzewodnik składający się dwóch lub więcej elementów różnych grup układu okresowego. Te półprzewodniki tworzą zazwyczaj grupy 13-16 (stare grupy II-VI), np. elementy z grupy 13 (starej grupy III, Bar Glin, Gal, Ind) i grupy 15 (starej grupy V, Azot, Fosfor, Arsen, Antymon, Bizmut) wersja ang - (old group III, Boron, Aluminium, Gallium, Indium) and from group 15 (old group V, Nitrogen, Phosphorus, Arsenic, Antimony, Bismuth).

Zakres możliwych formuł jest szeroki ponieważ te elementy mogą tworzyć wiązania podwójne (trzy elementy - związek potrójny np. Arsenu, Galu i Indu albo arsenek galu indu), poczwórnie (cztery elementy – np. związek poczwórny Glinu, Indu, Galu i Fosforu).

Sourse
Modulacja aerozoli przez półprzewodniki TMA, reagujące na źródło EMF – HAARP?

Chemtrails, które tworzy pajęczyny lub długie nitki polimerowe.
Sourse
Polimer to duża „molekule” cząsteczka (makrocząsteczka) składająca się z powtarzających się jednostek strukturalnych. Te podjednostki są często połączone kowalencyjnymi wiązaniami chemicznymi. Termin polimer jest czasami używany w odniesieniu do plastiku, mimo, że obejmuje dużą klasę naturalnych i syntetycznych materiałów o wielorakich właściwościach.

Journal of Phys Chem - 2011 May 19
Conformal organic-inorganic hybrid network polymer thin films by molecular layer deposition using trimethylaluminum and glycidol. - Abstract

Dopasowująca się organicznie-nieorganicznie hybrydowa warstwa polimerowa poprzez osadzenie molekularne z fazy gazowej przy użyciu trimetyloaluminium i glicydolu – Abstract

Rosnące zainteresowanie nano-skalowymi materiałami polimerowymi (hybrydami organiczno-nieorganicznymi) prowadzi do powiększenia badań nad mechanizmami syntezy warstw. Proces osadzenia molekularnej warstwy (MLD) zachodzi w fazie gazowej w oparciu o osadzenie warstw atomowych (ALD). ALD jest metodą o unikatowych warunkach wzrostu warstw (niezwykłe niskie temperatury osadzania, dokładne pokrywanie powierzchni o skomplikowanych kształtach) i dającą wysokiej jakości poli-lub monokrystaliczny materiał, dlatego jest perspektywiczną metodą do współczesnych zastosowań elektronicznych.
Praca ta opisuje, wzrost warstw trimethylu aluminium i heterobifunactional glycidol w umiarkowanej temperaturze (90-150 stopni C), tworząc stosunkowo stabilne organiczno-nieorganiczne sieci polimerowe w postaci (-Al-O-(C(4)H(8))-O-)(n). Tempo wzrostu warstw i analiza reakcji in situ wskazują, że przyrastanie warstwy nie odbywa się w umiarkowanym tempie, ale wzrasta gwałtownie we wczesnej fazie wzrostu. Mechanizm ten jest zgodny z powierzchnią transportu gatunków i odłowu, wcześniej udokumentowane w MLD i ALD na polimerach. Krok ekspozycji wody po TMA zapewnia bardziej liniowe tempo wzrostu, najprawdopodobniej poprzez blokowanie TMA podziemnych dyfuzji. Więcej – © 2011 American Chemical Society Sourse

Tekst oraz zdjęcia pochodzą ze strony: beforeitsnews.com - szybki przekład tekstu wykonała - ailee.
źródło-praca: Conformal organic-inorganic hybrid network polymer thin films by molecular layer deposition using trimethylaluminum and glycidol.
--------------------------------------------------------------------------------------
Przypisy ehovara:
Polimer - substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami Przez "bardzo dużą masę cząsteczkową" rozumie się zwykle taką sytuację, gdy odjęcie lub przyłączenie jednego meru nie zmienia w zasadniczym stopniu ogólnych własności chemicznych i fizycznych związku chemicznego. Odróżnia to polimery od oligomerów, które mają jeszcze na tyle małą masę cząsteczkową, że dodanie do nich lub odjęcie jednego meru skutkuje zauważalną zmianą np. ich temperatury topnienia.
Polimery naturalne są jednym z podstawowych budulców organizmów żywych. Polimery syntetyczne są podstawowym budulcem tworzyw sztucznych, a także wielu innych powszechnie wykorzystywanych produktów chemicznych takich jak: farby, lakiery, oleje przemysłowe, środki smarujące, kleje itp. Polimery syntetyczne otrzymuje się w wyniku łańcuchowych lub sekwencyjnych reakcji polimeryzacji ze związków posiadających minimum dwie grupy funkcyjne zwanych monomerami (pl.wikipedia.org/wiki/Polimery)

Materiały hybrydowe - istotną zaletą materiałów hybrydowych jest unikalna kombinacja właściwości, których nie można osiągnąć w tradycyjnych kompozytach (w skali makro), czy też w konwencjonalnych materiałach. Szkielet nieorganiczny może być modyfikowany poprzez użycie alkoholanów krzemu, metali grup głównych czy też metali grup przejściowych, co wpływa głównie na właściwości mechaniczne. optyczne i termiczne materiału. Natomiast część organiczna odpowiadająca za elastyczność i przetwarzalność materiałów, może być modyfikowana przez selektywny wybór z licznie dostępnych alkoksysilanów, organicznych monomerów
czy polimerów. Zgodnie z tym kryterium materiały hybrydowe można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą grupę stanowią systemy, w których jeden z komponentów (organiczny lub nieorganiczny) jest wbudowany w sieć drugiego. W tym przypadku oddziaływania między komponentami są głównie słabe, takie jak van der Waalsa, wiązania wodorowe, lub oddziaływania elektrostatyczne. Do drugiej grupy należą systemy, w których dwa komponenty są połączone chemicznie silnymi wiązaniami kowalencyjnymi. Kompozytowe materiały nieorganiczno-organiczne (Ormocery, czy też Ormosile) znalazły zastosowanie przy produkcji wyrobów monolitycznych, oraz powłok w tym powłok ochronnych. (Zastosowanie - stomatologia - wsiddata.esco.pl/krajewska.pdf -)

Ryzyko związane z nanotechnologią

nano-druty
Nanotechnologia będzie z dużym prawdopodobieństwem w najbliższej przyszłości co najmniej równie intensywnie rozwijana, co obecnie. Ze względu na to, że jest to dziedzina bardzo młoda i operująca obiektami o nie zawsze poznanych oddziaływaniach na ludzkie organizmy i środowisko naturalne, zwłaszcza w długim okresie, powstaje pytanie, na ile nanotechnologia jest bezpieczna. Bezpieczeństwo stosowania nanotechnologii, a właściwie produktów, które tworzy jest tematem wielu rozpraw. Udaje się jednak mało precyzyjnie określić bezpieczeństwo stosowania nanoproduktów i nanotechnologii. Warto zwrócić uwagę jednak, że istniejące od lat w powszechnym użyciu naoobiekty: między innymi układy scalone, nie wykazują żadnych szkodliwych oddziaływań dla człowieka i jego środowiska. Z wyników opublikowanymi przez The Royal Society & The Royal Academy of Engineering w 2004 roku, wynika, że największe zagrożenie mogą stanowić wolne pojedyncze nanocząstki. Największe niebezpieczeństwo wiąże się z możliwością ich ewentualnego przenikania przez większość barier, ze względu na mały rozmiar nanoobiektów.
Produkcja nanoobiektów może wiązać się także w ryzykiem przedostawania się do środowiska zanieczyszczeń w skali nanometrycznej czy produktów nanometrycznych, nie powstrzymywanych przez stosowane bariery. Z kolei obiekty w skali nano mogą dostawać się ze środowiska do organizmów żywych i tam, ze względu na pewne właściwości, być szkodliwe, nawet jeżeli te same materiały w skali makro, z których wykonano dany nanoobiekt, są w pełni bezpieczne.

Obecnie wydaje się jednak, że największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli, w tym sensie, że brak zarówno środków technicznych do monitorowania np. środowiska naturalnego, co do obecności i oddziaływania nanocząstek i nanomateriałów, jak i brak jest przepisów na szczeblach zarówno lokalnych jak i międzynarodowych regulujących tę kontrolę. 
Źródło: wiedzainfo.pl/wyklady/703/nanotechnologia_zagadnienia_podstawowe.html

Istnieje ryzyko, że niektóre polimery wykonane jako nanocząstki po dostaniu się do krwioobiegu człowieka, mogą zacząć polimeryzować w obecności wilgoci obecnej we krwi lub w tkankach limfatycznych i zainicjować zjawisko hemostazy (wywołać foliotwórczość), która może spowodować niedrożność tętnic.  Jakie konsekwencje w organiźmie człowieka, mogą wywołać polimery połączone z półprzewodnikami TMA? - czytaj o Choroba Morgellons.

From Chemtrails to Pseudo-Life: The Dark Agenda of Synthetic Biology (FULL LENGTH VIDEO)- film bardzo ciekawy i zarazem przerażający.
Jest to wykład Sofii Smallstorm poparty dowodami naukowymi. (niestety jeszcze bez polskich napisów). Doskonale opisany jest w nim materiał nanotechnologiczny, który powoduje Chorobę Morgellons, jego sposób krystalizacji-foliowania i rozrostu w organizmach ludzkich.


--------------------------------------------------------------
Dyskusje na temat artykułu - forum

Dokument NASA z 1958 roku opisujący zastosowanie  trimetyloglin TMA w rakietach.
Szczegółowy opis i schematy - http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930087932_1993087932.pdf  i
http://saive.com/911/DOCS/NASA-NACA-Trimethyaluminum-study.pdf
Poniżej nowsze schematy z linku http://theintelhub.com/2011/08/13/chemtrails-planned-in-1958-nasa-document-shows-trimethyaluminum-testing-in-jet-engine-combustion/


theintelhub.com
ntheintelhub.comProponuję również przeczytać to : http://chemtrailswielun.blogspot.com/2011/08/szarlatani-zyja-wsrod-nas.html
http://chemtrailswielun.blogspot.com/2011/10/eksperymenty-naukowcow-szarlatanow.html

4 komentarze:

 1. super wyklad w jezyku angielskim

  http://www.youtube.com/watch?v=pzW5Kb8u0Og

  OdpowiedzUsuń
 2. http://www.youtube.com/watch?v=pzW5Kb8u0Og

  OdpowiedzUsuń
 3. Forum http://davidicke.pl/forum/chemtrails-smugi-chemiczne-t113-3480.html oraz dziękuje za link MaksK z forum (wyżej) jest bardzo ważny oto on:
  opis testu spalania paliwa z TMA z 1958 r. (!) odtajniony w 1968r.
  http://theintelhub.com/2011/08/13/chemtrails-planned-in-1958-nasa-document-shows-trimethyaluminum-testing-in-jet-engine-combustion/
  Ps. znajdę wolna chwile to przetłumaczę ;-)

  OdpowiedzUsuń

Zanim skomentujesz, zapoznaj się z regulaminem