Witam na moim blogu // Welocome to my blog// Czytaj na stronie o żywności modyfikowanej - GMO, podłe działania koncernów produkujących GMO, pozwalają nam kojarzyć te firmy z opryskami na niebie!!! //

środa, 2 lutego 2011

Chemia rozpylana nad całą Europą!

‘Look up; wake up’ to chemtrails
By Bejay Browne
Published on January 25, 2011
CyprusMail

Podczas imprezy organizowanej w celu podniesienia świadomości na temat zjawiska chemtrails, przez grupy ekologiczne w Paphos - Cypr (starożytne miasto, kiedyś stolica Cypru). Na niebie pojawiły się chemiczne smugi pozostawione przez samoloty.

Członek Partii Zielonych Peyia i radna Linda Leblanc oznajmili, że idealnie się składa - "Widok tak demonstracyjnych smug nad portem w Paphos, znakomicie podniesienie świadomość tego problemu, bowiem chemtrails były bardzo wyraźnie widoczne na niebie."
"Mówię ludziom, aby się obudzili i spojrzeli w górę", dodała.

Termin chemtrails pochodzi od połączenia chemicznej smugi, słowo chemiczna dodane do smugi kondensacyjnej pozostawionej przez samoloty handlowe. Opryski Chemtails nie odnoszą się do powszechnych form prowadzenia oprysków z powietrza, takich jak pylenie roślin, zasiewanie chmur czy gaszenie pożarów. Smugi te krzyżują się, są przerywane i mają owalne tory lotu.

Chemtrails odnoszą się wyraźnie do tras lotniczych na dużych wysokościach, rzekomo spowodowane przez systematyczne uwalnianie substancji chemicznych, co powoduje pojawienie się nietypowych tworów nieba.
Zwolennicy teorii spekulują, że celem uwolnienia substancji chemicznych może być globalne ocieplenie, kontrola populacji, modyfikacja pogody, lub może to być broń biologiczna / broń chemiczna i twierdzą, że te smugi są przyczyną chorób układu oddechowego i innych problemów zdrowotnych.

Krytycznie odnoszą się do baz brytyjskich, które były oskarżane jako sprawcy rozprowadzania smug, inni uważają, że smugi są niczym więcej jak smugami kondensacyjnymi, które tworzą się, gdy gazy spalinowe z silników samolotu pasażerskiego łączą się z bardzo zimnym, wilgotnym powietrzem na dużych wysokościach.

Radna Linda Leblanc jednak uwaza, że: "Można rozpoznać chemtrails, są szersze niż zwykłe smugi kondensacyjne, tworzą siatki, wyglądają jak poprzecinane i rozprzestrzeniają się”.
Według Zielonych, na Cyprze odbywa się codziennie rozpylanie podejrzanych substancji przez statki powietrzne, które działają bez konkretnego planu lotu.

Rzecznik Green, a zastępca, George Perdikis, podkreślił konieczność dochodzenia na wysokim szczeblu tych zjawisk w czasie zawodów w niedzielę, gdzie uczestnicy wydawali ulotki informacyjne. Perdikis wyraził nadzieję, że to przyczyni się do wywarcia presji na rząd Cypru do zbadania tej sprawy. Podkreślił również potrzebę analizy chemicznej z obszarów które są spryskiwane. "Brytyjczycy i Amerykanie mają swój własny program i ten program nie ma nic wspólnego z dobrem naszego kraju," powiedział.

Petros Theodisiou, przedstawiciel Komitetu przeciwko chemicznym opryskom, powiedział, że nawet wczoraj, chemtrails były wciąż widoczne na niebie gołym okiem. Podejrzewa, że chemia dostanie się do łańcucha żywnościowego, o ile już się nie dostała.

Leblanc z kolei uważa, że spryskiwanie może być związane z manipulowaniem pogodą, "Nie chcemy straszyć ludzi, ale chcemy, ich uświadomić na to co się dzieje, dlatego te informacje muszą dotrzeć do wiadomości publicznej. To wszystko jest bardzo tajemnicze.
tłumaczenie ehovara
---------------------------------------------------------------------------------------------
‘Look up; wake up’ to chemtrails

By Bejay Browne
Published on January 25, 2011

CHEMTRAILS appeared in the skies above Paphos on Sunday, during an event held by the Green Party to raise awareness of the phenomena, organisers said.

Green Party member and Peyia councillor Linda Leblanc said the timing was perfect. “As we were holding a demonstration at Paphos harbour to raise awareness of this problem, chemtrails were clearly visible in the sky.”

“I’m telling people to wake up and look up,” she added.

The term chemtrail is derived from "chemical trail" in the same way as contrail is an abbreviation for the condensation trail left by commercial aircraft. Chemtail spraying does not refer to common forms of aerial spraying such as crop dusting, cloud seeding or aerial firefighting. The trail is also criss-cross rather than straight like a flight path.

Chemtrails specifically refer to these aerial trails allegedly caused by the systematic high-altitude release of chemical substances not found in ordinary contrails, resulting in the appearance of supposedly uncharacteristic sky tracks.

Supporters of the theory speculate that the purpose of the chemical release may be for global dimming, population control, weather control, or biological warfare/chemical warfare and claim that these trails are causing respiratory illnesses and other health problem

Detractors – including the British bases, which have been accused of being the culprits - however say the trails are nothing more than condensation trails or contrails which form when exhaust gases from passing passenger jet engines combine with very cold, humid air at high altitude.”

Leblanc said: “You can recognise a chemtrail as they are wider than contrails, they are grid-like or criss- crossed in appearance and they spread out.”

According to the Greens, spraying of suspicious substances was taking place over Cyprus on a daily basis by aircraft which operate with no specific flight plan.

Green’s spokesman, and deputy, George Perdikis, stressed the need for high-level investigation into the phenomena during Sunday’s event where participants gave out information leaflets .

Perdikis said he hoped this would help to put pressure on the Cyprus government to investigate the matter. He also underlined the need for chemical analysis of the areas being sprayed.

“The British and the Americans are serving their own agenda and this agenda has nothing to do with the good of this country,” he said.

Petros Theodisiou, the representative of the committee against chemical spraying said that even yesterday, chemtrails were still visible in the sky to the naked eye. He was concerned that the chemicals would find a way into the food chain, if they had not already.

Leblanc, who believes the spraying may be connected with manipulating the weather, said: “We don’t want to scare people but we do want to make them aware of what is going on and to make them aware of the need for information to be made public. It’s all very secretive.”

źródło: http://www.cyprus-mail.com/chemtrail/look-wake-chemtrails/20110125

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim skomentujesz, zapoznaj się z regulaminem