Witam na moim blogu // Welocome to my blog// Czytaj na stronie o żywności modyfikowanej - GMO, podłe działania koncernów produkujących GMO, pozwalają nam kojarzyć te firmy z opryskami na niebie!!! //

sobota, 17 lipca 2010

HERBICYD ROUNDUP

Herbicyd Roundup – jest trucizną od lat sprzedawaną we wszystkich sklepach ogrodniczych w Polsce, kupowali to i kupują nieświadomi ludzie, do zwalczania chwastów na działkach i w ogródkach przydomowych. Bo to „nowocześniej” polać grządkę trucizną, niż wyrywać chwasty ręką.
W rolnictwie też to świństwo było i jest stosowane, czyli przedostaje się do żywności…

Fragment książki "Świat według Monsanto"
http://zbrodniarze.com/herbicyd_roundup

Zaznaczyliśmy najważniejsze fragmenty. Dotyczą one między innymi faktów:

W większości krajów atesty produktów przyznawane są na podstawie wyników badań dostarczonych przez producenta, który wykazuje nietoksyczność herbicydu.
Roundup składa się z glifosatu (substancja aktywna) oraz składników pomocniczych, których składu producent nie podaje.
Wykonano badania, które dowodzą rakotwórczości Roundupu. (Więcej przykładów badań jest w dalszych fragmentach książki.)
Badania przeprowadzone na terenie Francji dowodzą dużego skażenia środowiska herbicydami, również produktów pochodzących z Francji.
Sam glifosat nie jest toksyczny. Toksyczny jest Roundup (czyli glifosat + nieznane substancje)
Badania do atestu Roundupu były prowadzone tylko z użyciem samego glifosatu.
Jednym z tych dodatków jest detergent POEA (pomaga glifosatowi wchodzić w interakcje z komórkami roślin)

Poza dostępnym fragmentem, w książce Świat według Monsanto jest jeszcze mowa między innymi o:
Str. 259 ? W USA dopuszczalny przez FDA poziom pozostałości glifosatu w ziarnach soi z 6 ppm w 1987 rok wzrósł do 20 ppm w 1995 roku (rok przed wypuszczeniem soi Roundup Ready). Komisja Europejska podniosła dopuszczalny poziom glifosatu z 0,1 ppm do 20 ppm. (Normy są dopasowywane do produktów, a nie produkty do obowiązujących norm.)
Str. 392, 393 ( Tutaj warto zacytować wypowiedź lekarza odnośnie herbicydu Roundup: Ja i wielu moich kolegów z regionu stwierdziliśmy znaczący wzrost liczby przypadków anomailii w przebiegu ciąży i rozwoju płodu, takich jak poronienia lub obumieranie płodów, oraz dysfunkcji tarczycy i kłopotów z układem oddechowym, na przykład odmy płucnej, problemów z nerkami i układem hormonalnym, chorób wątroby, chorób skórnych i poważnych problemów ze wzrokiem. Niepokoi nas też, jakie efekty mogą powodować pozostałości po Roundupie spożywane wraz z soją, bo jak wiadomo niektóre surfaktany zakłócają funkcjonowanie układu hormonalnego. W regionie stwierdziliśmy także znaczną ilość przypadków wnętrostwa i spodziectwa* u młodych chłopców oraz dysfunkcji hormonalnych u małych dziewczynek, w niektórych przypadkach nawet trzyletnich. *) Wnętrostwo to zniekształcenie genitaliów polegające na niezstąpieniu jąder do moszny. Z kolei spodziectwo przejawia się anormalnym kształtem cewki moczowej (nie dochodzi do końca penisa).
Str. 425  Cytat dotyczący efektów wypicia Roundupu (w kontekście do samobójstw w Indiach): Pestycydy działają na system nerwowy - najpierw przychodzą konwulsje, potem toksyczne substancje atakują żołądek, który zaczyna krwawić, następnie pojawiają się trudności z oddychaniem, by w końcu nastąpiła śmierć na skutek zatrzymania akcji serca. Więcej...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesor Andrés E. Carrasco, słynny argentyński embriolog z Uniwersytetu w Buenos Aires zaprezentował szokujące wyniki dotyczące herbicydu Roundup, używanego w 70% wszystkich upraw GMO, który powoduje deformacje twarzy i uszkodzenia systemu nerwowego płodów ludzkich. Z powodu publikacji badań w sierpniowym wydaniu pisma „Chemical Research in Toxicology” (Badania chemiczne w toksykologii) prof. Carrasco został fizycznie zaatakowany przed prezentacją swoich prac w Ameryce Południowej. Więcej... (astromaria.wordpress.com)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Powszechnie stosowany herbicyd Roundup groźny dla zdrowia

Najnowsze badania wykazały, że najlepiej sprzedający się na świecie środek chwastobójczy Roundup, powszechnie używany w ogrodach, na polach uprawnych i miejskich parkach, zawiera składnik zabójczy dla komórek ludzkich, szczególnie dzieci w okresie płodowym, a także dla komórek łożyska i pępowiny.


Według prestiżowego pisma Scientific American Magazine używany masowo do ochrony upraw GMO środek chwastobójczy Roundup okazał się toksyczny dla komórek ludzkich. Badania wykazały, że powszechnie używany w ogrodach, na polach uprawnych i wmiejskich parkach herbicyd koncernu Monsanto – Roundup, zawiera składniki, które powodują “duszenie się” komórek ludzkich w warunkach laboratoryjnych.

Te najnowsze odkrycia spowodowały debatę na temat tzw. “biernych” składników – rozpuszczalników, środków konserwujących, środków powierzchniowo czynnych i innych substancji, które producenci dodają do pestycydów. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska dopuściła do użycia blisko 4 tys. takich “biernych” składników herbicydów. Glifosat – aktywny składnik Roundupu, jest najpowszechniej stosowanym środkiem chwastobójczym w USA – według oficjalnych danych aż 50 tys. ton tego środka trafia w ciągu roku na amerykańskie pola i trawniki.
Dotychczas większość badań koncentrowała się na problemie bezpieczeństwa dla zdrowia samego glifosatu, a nie zestawu wszystkich składników środka Roundup. Jednak podczas najnowszych badań okazało się, że składniki uważane za bierne, w rzeczywistości zwielokrotniają toksyczny wpływ tego herbicydu na komórki człowieka i to w stężeniach wielokrotnie mniejszych od powszechnie stosowanych na polach, w ogrodach i parkach miejskich.

Naukowcy byli zaskoczeni faktem, że szczególnie jeden składnik – określony skrótem POEA, okazał się bardziej zabójczy dla komórek dzieci w okresie płodowym, dla komórek łożyska i pępowiny niż sam składnik chwastobójczy. Specjaliści z Uniwersytetu w Caen we Francji uznali to za dowód, że “bierne składniki” Roundupu w rzeczywistości wykazują niebezpieczną toksyczność. Co więcej dodatki o nieujawnionym składzie chemicznym w środkach dostępnych na rynku, mogą powodować uszkodzenie komórek człowieka, a nawet śmierć przy typowym spryskiwaniu Roundupem upraw soi, kukurydzy, trawników i ogrodów. Naukowcy podejrzewają, że Roundup może powodować problemy z donoszeniem ciąży przez zaburzanie wytwarzania hormonów, co może skutkować deformacją płodu, niską wagą noworodków i prowadzić do poronień.

Zespół biologów molekularnych prof. Seraliniego z uniwersytetu w Caen stwierdza w konkluzji, że wyniki badań wskazują na pilną potrzebę powtórnego zbadania skutków zdrowotnych stosowania środka Roundup. Według specjalistów: “Decyzja o dopuszczeniu do użytku herbicydu Roundup musi obecnie być zrewidowana, ponieważ jego toksyczność dla ludzi jest zwielokrotniona przez niezbadane uprzednio składniki tego środka.”
Stosowanie Roundupu wywołało ostatnio wielkie kontrowersje także w Argentynie, która jest jednym z największych na świecie producentów soi GMO. Do Sądu Najwyższego trafiła skarga organizacji społecznych domagających się wprowadzenia czasowego zakazu użycia glifosatu z powodu doniesień ekspertów i aktywistów lokalnych, mówiących o epidemii zniekształceń noworodków i nowotworów wśród ludności rejonów Argentyny, gdzie masowo stosuje się właśnie ten herbicyd. Nie dość na tym, naukowcy powiązali defekty genetyczne występujące u płazów właśnie z glifosatem. Z kolei w Szwecji zespół badaczy wykazał, że styczność z glifosatem jest czynnikiem ryzyka w przypadku ludzi chorujących na pierwotnego chłoniaka nieziarnicznego. Prof. Seralini:

- Udało nam się przeanalizować w jaki sposób Roundup działa toksyczne na komórki poddane bezpośrednemu działaniu herbicydu. Zbadaliśmy też przyczyny tej toksyczności na poziomie DNA – w błonie i jądrach komórkowych. Badania te wykazały, że herbicyd ten jest bardziej toksyczny dla człowieka (zwłaszcza embrionu ludzkiego) niż dla roślin, które miał zwalczać.

Można powiedzieć, że ten herbicyt jest szczególnie groźny dla embrionów człoweka. Wtedy zdecydowaliśmy się na badanie skutków użycia Roundupu na całym świecie ponieważ 80% żywności GMO zawiera pozostałości tego środka chemicznego.

“Bierne” składniki często są badane w mniejszym stopniu niż aktywne składniki owadobójcze. Ponieważ określone składniki środków ochrony roślin są utajnione z powodu “tajemnicy handlowej”, ich producenci nie maja obowiązku upubliczniać ich składu chemicznego. Chociaż koncern Monsanto jest największym producentem herbicydów opartych na glifosacie, kilku innych producentów sprzedaje podobne środki, ale z innymi składnikami biernymi. Caroline Cox dyrektor badań Centrum Zdrowia Środowiskowego z Oakland w Kalifornii uważa, że określenie “bierne składniki” często jest mylące. Prawo federalne USA klasyfikuje wszystkie składniki pestycydów, które nie zwalczają owadów, jako “bierne”. Oznacza to, że te składniki nie muszą być biologicznie czy toksykologiczne nieszkodliwe one tylko nie niszczą owadów czy chwastów.

Okazało się, że niektóre bierne składniki mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi. Wiele z nich wzmaga efekt toksyczny składników czynnych, pomagając przedostawać się przez odzież, urządzenia ochronne, czy tez błonę komórkową u ludzi. Przykładowo naukowcy z Chorwacji odkryli, że herbicydy zawierające atrazynę powodują niszczenie kodu DNA, co prowadzi do nowotworów, podczas, gdy sama atrazyna nie ma takich właściwości.
POEA, detergent wytwarzany z tłuszczu zwierzęcego uznano za typowy bierny składnik herbicydów w latach osiemdziesiątych. Jednak wkrótce w Japonii wykryto, że osoby, które przypadkowo czy intencjonalnie wypiły Roundup, chorowały i umierały nie z powodu glifosatu, a właśnie POEA. Środek ten jest dodawany do Roundupu i innych herbicydów, by wzmóc ich przenikanie do tkanek rośliny, a tym samym zwiększyć ich toksyczność.
- POEA pomaga glifosatowi wchodzić w interakcje z komórkami roślin – wyjaśnia Negin Martin, specjalista Narodowego Instytutu Nauk Zdrowia Środowiskowego w Północnej Karolinie. POEA obniża napięcie powierzchniowe wody, które powoduje, że powstają jej krople na powierzchni roślin. Obniżenie tego napięcia pomaga glifosatowi przeniknąć przez woskowate powierzchnie rośliny.

W styczniu 2007 r. francuski sąd skazał firmę Monsanto na karę 19 tys. euro za wprowadzenie w błąd nabywców herbicydu Roundup. Chodzi o nieprawdziwą informację na temat nieszkodliwości dla środowiska tego sprzedawanego w rekordowych ilościach herbicydu. Były prezes Mosanto we Francji został skazany za fałszywe reklamowanie Roundupu jako środka „biodegradującego się”, nie pozostawiającego toksycznych pozostałości w glebie i wodzie. Organizacje konsumenckie wytoczyły proces Monsanto w roku 2001 na podstawie decyzji Unii Europejskiej klasyfikującej podstawowy składnik Roundupu – glifosat, jako „niebezpieczny dla środowiska” i „toksyczny dla organizmów wodnych”. Francuski dystrybutor Roundupu – Scotts France został ukarany grzywną 15 tys. euro. Obaj skazani dodatkowo muszą zapłacić odszkodowanie Stowarzyszeniu Czystości Wód Bretanii w wysokości 5 tys. euro.

Źródło: Scientific American, wikipedia.org


Zastanówmy się zatem, zanim zastosujemy również INNY herbicyt. CZY ON JEST DLA NAS ZDROWY I DLA NASZYCH DZIECI ?

Czy jest badany przez niezależnych naukowców a nie na podstawie wyników badań dostarczonych przez producenta, który wykazuje nietoksyczność herbicydu.

Zobacz także: Gdzie się podział rumianek?  chemtrailswielun.blogspot.com

Jeszcze jedno potwierdzenie, że  Roundup i modyfikowana żywność oparta na Roundaupe jest bardzo szkodliwa.

List otwarty profesora Dona Hubera w sprawie nowego patogenu powstałego w wyniku modyfikacji genetycznych


Napisany przez icppc, data: 01.03.2011
ŹRÓDŁO: http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php

Farm and Ranch Freedom Alliance (organizacja utworzona w celu ratowania gospodarstw rodzinnych w USA i kierowana przez Judith McGeary) opublikowała list otwarty Dona Hubera – emerytowanego profesora Purdue University do amerykańskiego sekretarza rolnictwa Toma Vilsacka. List zawiera ostrzeżenie o „nieznanym dotąd w nauce” patogenie, który został odkryty przez “zespół uznanych specjalistów zajmujących się światem roślin i zwierząt”.

List został najwyraźniej napisany, zanim 1 lutego br. Vilsack ogłosił swoją decyzję zezwalającą na nieograniczone uprawianie genetycznie zmutowanej odmiany alfalfa, a intencją listu było przekonanie Sekretarza Rolnictwa do wdrożenia moratorium, zamiast deregulacji dla odmian odpornych na działanie Roundupu (oznaczanych RR).

Nowy patogen ma prawdopodobnie związek z wszechobecnymi dzisiaj chorobami; takimi jak syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy. Jednak najbardziej niepokojące są dane o jego wpływie na inwentarz żywy. Huber odnosi się do „ostatnich raportów mówiących o ponad 20% poziomie bezpłodności u jałówek i poronieniach u bydła na poziomie 45%”.

„To może być zapowiedź koszmaru związanego z inżynierią genetyczną, przed którym niektórzy uczeni (w tym moja skromna osoba) ostrzegali przez lata (3) (zob. Genetic Engineering Dream or Nightmare, ISIS publication), a którym jest: niezamierzone stworzenie nowego patogenu poprzez rekombinację i horyzontalny transfer genów.

W podsumowaniu Huber stwierdza: “Badałem patogeny roślin przez ponad 50 lat. Obecnie obserwujemy nienotowany trend wzrostowy w ilości chorób oraz innych zaburzeń roślin i zwierząt. Ten patogen może być pomocny dla zrozumienia i rozwiązania problemu. Zasługuje on na natychmiastową uwagę i poświęcenie na to dużych nakładów, co pozwoli być może uniknąć generalnego upadku kluczowego elementu systemu naszego rolnictwa.

Poniżej list w całości:

Sekretarz Rolnictwa Tom Vilsack

Zespół uznanych naukowców specjalizujących się w badaniach roślin i zwierząt zwrócił niedawno moją uwagę na odkrycie widocznego jedynie pod mikroskopem elektronowym patogenu, który wydaje się mieć duży wpływ na zdrowie roślin, zwierząt, a prawdopodobnie także ludzi. Z oglądu danych wynika, że jest on szeroko rozpowszechniony, może wywołać poważne konsekwencje, a także, że występuje w wyraźnie wyższym stężeniu w odmianie soi i kukurydzy (RR), co może oznaczać związek z genem RR lub co bardziej prawdopodobne z obecnością Roundupu. Organizm ten jest dotąd w nauce NIEZNANY.

Jest to bardzo „wrażliwa” informacja, która mogłaby spowodować załamanie się rynku eksportu amerykańskiej soi i kukurydzy, a także poważne zakłócenia w krajowych dostawach żywności i paszy. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ten nowy organizm już jest odpowiedzialny za wywołanie poważnych szkód (patrz niżej). Dlatego moi koledzy i ja prowadzimy nadal nasze badania szybko i dyskretnie, a także usiłujemy uzyskać pomoc od Departamentu Rolnictwa USA i innych instytucji, w identyfikacji źródeł powstania patogenu, jak również zakresu jego występowania, skutków i środków zaradczych.

Pozwalamy sobie poinformować Departament Rolnictwa na wczesnym etapie badań, mając na uwadze ważące się losy decyzji aprobującej RR alfalfa. Jest oczywiste, że jeżeli gen RR albo sam Roundup jest promotorem lub jednym z czynników warunkujących powstanie tego patogenu, to podjecie takiej decyzji byłoby katastrofą. W takim wypadku jedyną słuszną decyzją byłoby co najmniej odroczenie takiej decyzji, do czasu kiedy wystarczająca ilość danych ( o ile takie się znajdą) oczyści z podejrzeń system RR.

Przez ostatnie 40 lat pracowałem jako naukowiec w komercyjnych i wojskowych agendach, których zadaniem była ocena i przygotowanie na naturalne oraz stworzone przez człowieka zagrożenia natury biologicznej. Obejmowały one także broń biologiczną i zagrożenia epidemiczne. Na podstawie tych doświadczeń uważam, że zagrożenie jakie stwarza omawiany patogen jest wyjątkowe i stanowi ogromne ryzyko. Używając bardziej potocznego języka, powinno być ono traktowane jako sytuacja krytyczna.

Zespół ekspertów z różnych dziedzin pracujący nad tym zagadnieniem, zajmował się poszczególnymi elementami tej układanki, która ujęta całościowo, przedstawia następujący i niepokojący scenariusz:

Wyjątkowe cechy fizyczne. Ten nieznany wcześniej organizm jest widoczny jedynie pod mikroskopem elektronowym (36000X) i w przybliżeniu odpowiada wielkością wirusom średnich rozmiarów. Jest w stanie się reprodukować i należy do organizmów mikrogrzybopodobnych. Gdyby to się potwierdziło to byłby to pierwszy taki mikro – grzyb jaki kiedykolwiek zidentyfikowano. Istnieją silne dowody na to, że ten zaraźliwy składnik powoduje rozprzestrzenianie się chorób zarówno u roślin jak i ssaków, co jest bardzo rzadkie.

Umiejscowienie i stężenie patogenu. Patogen występuje w wysokim stężeniu w mączce sojowej i kukurydzianej odpornej na działanie Roundupu, w wytłokach gorzelnianych z kukurydzy RR, fermentowanej paszy dla zwierząt, zawartości świńskich żołądków oraz w łożyskach bydła i trzody chlewnej karmionej produktami RR.

Związek z rozprzestrzenianiem się chorób roślin. Patogen występuje w dużym stężeniu w roślinach dotkniętych dwoma wszechobecnymi chorobami, które obniżają plony i dochody rolników. Są to syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy. Patogen występuje także w grzybiczym komponencie czynnika wywołującego SDS (Fusarium solani fsp glycines).

Związek ze spadkiem płodności zwierząt. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność tego organizmu w szerokim spectrum inwentarza żywego, który był dotknięty niepłodnością i poronieniami. Wstępne rezultaty z trwających badań pozwalają na potwierdzenie zdolności do wywołania poronień w warunkach klinicznych.

Istnienie patogenu może wyjaśnić przyczynę obserwowanego w ostatnich kilku latach wzrostu częstotliwości występowania niepłodności i poronień u bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej i koni. Mieszczą się w tym także ostatnie raporty, mówiące o ponad 20% poziomie bezpłodności u jałówek i poronieniach u bydła na poziomie 45%”.

Przykładem na to może być sytuacja w której na 1000 ciężarnych jałówek karmionych produktem pszenicznym (wheatlege prawdopodobnie chodzi o pszenicę przeznaczaną na paszę) 450 poroniło. W tym samym czasie 1000 innych jałówek z tego samego stada karmionych sianem, w ogóle nie miało poronień. Wysokie stężenie patogenu zostało potwierdzone w produkcie wheatalege, który prawdopodobnie był poddany działaniu glifosatu (substancja czynna w Roundup).

Rekomendacje. Reasumując; ze względu na wysokie stężenie tego nowego zwierzęcego patogenu w roślinach odpornych na działanie Roundup, a także jego związek z chorobami roślin i zwierząt, które osiągają rozmiary epidemii, domagamy się od Departamentu Rolnictwa USA udziału w śledztwie prowadzonym przez różne instytucje oraz natychmiastowego moratorium na deregulację upraw odpornych na działanie Roundup aż do momentu kiedy przyczynowy lub predystynujący związek pomiędzy glifosatem i/lub roślinami RR zostanie wykluczony jako niebezpieczny dla zbiorów zbóż, produkcji zwierzęcej i ludzkiego zdrowia.

Należy niezwłocznie zbadać czy uboczny skutek działania glifosatu może polegać na ułatwieniu wzrostu tego patogenu lub na tym, że skutki działania patogenu są poważniejsze u roślin i zwierząt osłabionych jego stosowaniem. Istnieją solidne dowody na to, że glifosat powoduje wzrost patogenów glebowych i już dzisiaj wiąże się go ze wzrostem ponad 40 chorób roślin. Rozkłada on system obronny roślin poprzez chelatację (skomplikowana reakcja chemiczna, w tym wypadku najbardziej zbliżona do znaczenia: pozbawienie) ważnych składników odżywczych. Z kolei poprzez redukcję zawartości składników odżywczych w pożywieniu i paszy prowadzi do zakłóceń w organizmach zwierząt. Aby należycie ocenić te czynniki, zwracamy się o udostępnienie odpowiednich danych przez Departament Rolnictwa USA.

Badałem patogeny roślin przez ponad 50 lat. Obecnie obserwujemy nienotowany trend wzrostowy w ilości chorób oraz innych zaburzeń roślin i zwierząt. Ten patogen może być pomocny dla zrozumienia i rozwiązania problemu. Zasługuje on na natychmiastową uwagę i poświęcenie na to dużych nakładów, co pozwoli być może uniknąć generalnego upadku kluczowego elementu systemu naszego rolnictwa.

Z wyrazami szacunku

COL (Ret) Don M. Huber Emeritus Profesor, Purdze University APS Coordinator, USDA National Plant Disease Recovery System (NPDRS)
źródło: http://www.icppc.pl/antygmo/2011/03/list-otwarty-profesora-dona-hubera-w-sprawie-nowego-patogenu-powstalego-w-wyniku-modyfikacji-genetycznych/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim skomentujesz, zapoznaj się z regulaminem