Witam na moim blogu // Welocome to my blog// Czytaj na stronie o żywności modyfikowanej - GMO, podłe działania koncernów produkujących GMO, pozwalają nam kojarzyć te firmy z opryskami na niebie!!! //

niedziela, 12 czerwca 2011

W obawie przed pogodą

Fearing the Weather

Źródło: http://aircrap.org/fearing-weather/331680/ Beata C. Smith
(przekład ehovara)

Ten rok był przerażający. Rekordowe susze, pożary, powodzie, tornada, trzęsienia ziemi, tsunami, wybuchy wulkanów, gwałtowne burze i liczne gradobicia. Straszna, bardzo katastrofalna i zabójcza pogoda przez pół roku. Jest dopiero połowa roku, a wiele tysięcy ludzi tragicznie straciło życie z tego powodu. Jeszcze więcej straciło domy, miejsca pracy i dziedzictwo kulturowe. Dodajmy do tego zagrożenie w wyniku promieniowania, niedoboru żywności, a także poważne problemy ekonomiczne wynikające z klęsk żywiołowych w tym roku. Jeśli tylko byśmy mogli kontrolować Matkę Naturę, nic z tych rzeczy by się nie stało. A może jednak?

Wiele krajów ma już możliwości zmiany pogody i korzystało z nich wielokrotnie przez ostatnie trzydzieści lat. Wydaje się to niesamowite, ale w obecnym czasie nie jest zbyt trudne zmienić pogodę. Wywoływać huragany i produkować trzęsienia ziemi w dobie łączności satelitarnej oraz zaawansowanych technologii chemicznych i elektromagnetycznych.

Raport “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025”(1.) napisany dla US Air Force w 1996 roku, wiele nam ujawnia. Opisuje znaczenie i wykorzystanie technologii do poprawy i kontroli pogody. Odkrywa, że to zjawisko jest faktem. " w szerokim tego słowa znaczeniu”. Modyfikacje pogodowe można podzielić na dwie główne kategorie: tłumienie i intensyfikacja pogody. Osłabienie lub kontrola gwałtownych burz, a nawet zmiany globalnego klimatu na daleko idące i / lub skalę długotrwałą. Ekstremalne i kontrowersyjne przykłady zmian pogodowych, tworzenie gotowej pogody na zamówienie, na szeroką skalę zmiany klimatu, tworzenie i / lub kontrola (lub wzmocnienie “steering”) silnych sztormów etc… Zostały opisane w ramach tego raportu. Sposób modyfikacji pogody zawarty w raporcie i proponowany zakres sprawozdania technicznego, okazuje się potencjalnie możliwy do wykonania.

Od czasu napisania raportu minęło 15 lat. Większość technik wymienionych w sprawozdaniu stosowane jest do dzisiaj.

Przez dziesiątki lat, naukowcy, instytucje rządowe, przedsiębiorstwa itp., pracowały nad sposobem oddziaływania na pogodę i klimat. Możemy posunąć się tak daleko, aby powiedzieć, że są realne agencje zmian klimatycznych. Malutkie cząstki metaliczne (chemtrails) są uwalniane przez samoloty i rakiety do pokrycia atmosfery ziemskiej. Wybrane miejsca w oceanach pokrywane są cząsteczkami żelaza tzw. (nawożenie żelazem (iron fertilization)). Obie te procedury sprawiają, że atmosfera i oceany stają się bardziej elektryczne, co z kolei pozwala im lepiej emitować sygnały elektromagnetyczne wysyłane ze specjalnych systemów antenowych na całym świecie i w przestrzeni. Sygnały te wchodzą w interakcję z ziemią, powietrzem i oceanami. Mogą zmienić bieg prądów strumieniowych i prądów morskich. Mogą również mieć niekorzystny wpływ na pogodę i wywołać katastrofalne klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi. Domniemanym celem tych programów jest spowolnienie globalnego ocieplenia. Ale czym one są naprawdę? Intensywnie zmieniają nasze środowisko naturalne i powodują bardziej surowe warunki pogodowe.

Nieprawdopodobna moc tworzenia klęsk żywiołowych i kontroli pogody Ziemi, po części spoczywa w rękach wielu rządów. Więc dlaczego te rządy nie chcą powstrzymać klęsk żywiołowych i złej pogody by uczynić świat bardziej wydajnym i cichym miejscem? Odpowiedź nie jest taka prosta. W ciągu ostatnich kilku dekad, nie odnotowano spadku liczby, dotkliwych klęsk żywiołowych. Dzięki temu wiemy, że nasze nowoczesne technologie pogodowe używane są do innych celów. Jest bardzo prawdopodobne, że żyjemy teraz w czasach wojen pogodowych. Wojen bardziej nieuchwytnych i potencjalnie bardziej śmiertelnych niż inne wojny w przeszłości. To mogą być tajne wojny między światowymi potęgami, wymuszające porozumienia między krajami czy wykonanie na zamówienie głodu czy trzęsienia ziemi. Ale może być jeszcze jeden cel tych dziwnych wojen, który dotyczy nas wszystkich.

W dniu 10 marca 2010 r. (The Council on Foreign Relations) Rada ds. Stosunków Zagranicznych spotkała się w celu osiągnięcia globalnego porozumienia do sterowania pogodą i klimatem. Tematem spotkania był (“Developing an International Framework for Geoengineering.”) "Rozwój międzynarodowych ram Geoinżynierii." John Steinbruner, jeden z dwóch głównych osób przemawiających tego dnia powiedział, że strach byłby najlepszym motywem, aby przekonać ludzi o potrzebie międzynarodowej kontroli klimatu. W rzeczywistości jest to oszustwo i napędzany fałszywy strach przed katastrofą, i lub klęską żywiołową, która ma zniszczyć cały świat. Będzie to głównym motorem do przekonania ludzi. Rada w tym samym dniu przyznała, że dziesiątki milionów dolarów zostały wydane "na każdy drobiazg” (“on every little thing”) żeby wprowadzić w błąd opinię publiczną co do (man-made) de facto zrobionych sztucznie zmian klimatycznych.

Strach jest obecnie wprowadzany "metodą kija i marchewki". W tym roku występuje dużo żywiołów pogodowych, a katastrofy naturalne spowodowały już wiele strachu. Obawy te są realne, choć może zostaliśmy oszukani myśląc, że niektóre z największych katastrof były naturalne. Jesteśmy również fałszywie przekonywani, że jeśli nie zmniejszymy emisji dwutlenku węgla, to zniszczymy świat. Powiedziano nam, że to przez zwykłego człowieka zmienia się klimat i powoduje susze, pożary, powodzie, wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, coraz częstsze i bardziej intensywne. W sumie prawda, ale przez których ludzi i w jakim celu? Zmiany klimatu nie mają nic wspólnego z naszą emisją dwutlenku węgla. Trzeba winić tych, którzy wkładają swoje palce w modyfikacje pogody, „zasiewanie oceanów” wysyłanie i używanie atmosferycznych satelitów, powierzchniowo-morskich (fal wysyłanych z okrętów) i naziemnych anten pogody, itp. To oni są winni spowodowania tych klęsk żywiołowych.

Ponadto zmiana klimatu jest problemem powszechnym i niestety teraz może być tylko kontrolowana, albo jeszcze lepiej zostawić ją w spokoju, jeśli wszystkie kraje świata, zgodzą się to zrobić razem. Wiemy już, że nasze rządy nie zamierzają zostawić klimatu samemu sobie. Ale czy naprawdę musimy? Czy rządy na całym świecie, muszą bawić się w Boga naszym systemem podtrzymywania życia tj. (life-support–our) żywnością, wodą, powietrzem, bezpieczeństwem i wolnością? Jakie ideały rządzenia i prawa chce ustanowić fundament New World Order? Ich plan, polepszenia klimatu i ratowanie świata z pewnością zawiera, wiele więcej przepisów i ograniczeń wolności osobistej. Posiadanie potężnej broni panowania nad pogodą jest wielkim zagrożeniem militarnym, a kontrolowanie warunków pogodowych jest użyte jako broń między światowymi potęgami. Jest również wykorzystywana jako broń przeciwko naszym umysłom, zagraża wolności i niezależności.

Źródło: http://aircrap.org/fearing-weather/331680/ Beata C. Smith (przekład ehovara)


1. http://gothinkblog.com/gblog/wp-content/uploads/Owning_the_Weather.pdf
Report “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025”

Broń klimatyczna
http://www.obnie.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=790:wojna-klimatyczna&catid=78:nwo&Itemid=27
http://chemtrailswielun.blogspot.com/p/bron-klimatyczna.html
Wojny pogodowe
http://hotnews.pl/artstale-8.html
Wojny pogodowe - wywoływanie huraganów i trzęsień ziemi
http://srodowisko.ekologia.pl/ochrona-srodowiska/Wojny-pogodowe-wywolywanie-huraganow-i-trzesien-ziemi,12612.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim skomentujesz, zapoznaj się z regulaminem